Onderwijs pijlers

Illustratie van de 3 onderwijs hoofdpijlers van Basisschool Visitatie Klimop:
Vredesopvoeding, Kosmische opvoeding & Emancipatorische opvoeding.

Winkelwagen